Lejebetingelser Kanoer

Veste og padler er inkl. i prisen. Der medfølger max. 3 padler pr. kano.

Ved afbestilling efter indbetaling, bliver lejen ikke tilbage betalt, men man får tilbudt en anden sejldag.

Ved afbestilling senere end 24 timer før planlagt start tidspunkt, gives ingen erstatning.

Lejer er ansvarlig for skader, som ved grov uagtsomhed forvildes over for kano og materiel samt evt. bortkomst.

For skade på tredjemands ejendom hæfter lejer med egen ansvarsforsikring.

Ved modtagelse af lejebetingelserne, er man forpligtet til at afbestille, hvis man er forhindret i at turen kan gennemføres. Afbestilles turen ikke, vil man blive afkrævet det fulde beløb.

Betaling foregår via Mobile Pay til nr.: 645568 eller konto nr.: 2878-6898687803

Ved indbetaling oplys venligst faktura nr. og sejlads dato.

Betalingsbetingelser er netto kontant, hvis andet ikke er påført faktura.

OBS. Kanoerne er ikke endelig booket før det fulde beløb er indbetalt.

Prisen er inkl. levering, afhentning og rengøring af kanoer, samt veste og padler til alle deltagere.

Henkastning af affald er forbudt.

Landgang, ophold og færdsel på private arealer må kun ske efter tilladelse fra ejeren.

Solopgang til Solnedgang:

Når du lejer en kano for en dag, har du kanoen til din rådighed fra solopgang til solnedgang samme dag.
Lejer du for flere dage, starte perioden fra solopgang på den første dag og slutter ved solnedgang på den sidste dag. 

Persondata:

Oplysninger i forbindelse med bestilling gemmes i 5 år, da de bruges i vores regnskab.

Hvis vi bruger fotos hvor personer er let genkendelige, i markedsførings sammenhænge, vil vi altid sørge for en mundlig aftale på forhånd.