Kanotur på Gels Å (68 km til Ribe)

Gels Å er en stor sønderjysk år, der udspringer tæt på E45 i øst og udmunder mod vest i hhv. Fladså og Ribe Å, inden den rammer Vesterhavet ved Kammerslusen i Ribe. En kanotur på Gels Å er en god oplevelse for hele familien, men åen henvender sig med sit mere udfordrende sejlads også til de mere øvede kanosejlere. Der er således flere passager over stryg, der til tider giver en nærmest whitewater rafting-agtig oplevelse. Efter Kongevejen mellem Arnum og Tiset er der dog færre stryg, og turen bliver mere stille og roligt herfra.

En varieret naturoplevelse

En kanotur på Gelså byder på en meget varieret naturoplevelse. Man kan sejle fra Bevtoft v/Diagonalvejen til Ribe (Engen ved Kurveholm) uden at skulle bære kanoen nogen steder. Over Kastrup Enge er åen snorlige og kanal-agtig, men vandløbet slynger sig naturligt og helt vidunderlig flot ved Stensbæk Plantage og nedenfor Aftægten i Enderupskov.

Restriktioner for kanosejlads på Gels Å:

Der er fri sejlads fra broen vest for Bevtoft (idv. 324 Diagonalvej) til Gelsbro. Fra Gelsbro til Gram Ås sammenløb er sejlads tilladt 1. april til 15. november i tidsrummet kl. 8-18. Sejlads må kun finde sted i strømmens retning.

Landgang ved Gels Å:

Overnatning er kun tilladt på registrerede campingpladser eller særligt indrettede overnatningssteder. Båltænding er kun tilladt på specielt anlagte bålpladser.

Teltpladser ved Gels Å:

Åbøl teltplads

Gelstoft v/Susanne Fogh og Ove Sørensen, Sydvejen 10, 6510 Gram. Ove tlf. 23261840 / 40323261 Susanne Tlf. 22369181

Enderup Skov

Friluftsoplevelser omkring Gels Å

Gelså går igennem Stensbæk Plantage. Se mere om Stensbæk plantage i Skov og Naturstyrelsens pjece. Den smukke natur omkring Gelså inspirerer til gode friluftsoplevelser, og Gelsåens store ørred- og havørredbestand tiltrækker mange lystfiskere. Link til Gelsåsammenslutningen. Du kan læse mere om sejlads på Gelså her!

Afsted i kano på Gels Å

Ønsker du at tage afsted i kano på Gels Å, så har du mange muligheder. Du kan starte ved Bevtoft, Kastrup Sluse eller sejle på den mere rolige del af åen fra Kongevejen og mod vest. Under fanen “Planlæg tur” her på siden finder du flere forslag til ruter samt information om overnatning og meget mere. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.