Kanoture på de sønderjyske åer

Det er blevet super populært at tage på kanotur på de sønderjyske vandløb. En sejltur i kano byder nemlig på fine friluftsoplevelser for hele familien. På grund af den høje efterspørgsel er sejladserne på de sønderjyske åer dog regulerede og begrænsede. Det er de både for naturens skyld, men også for at give deltagerne de bedst mulige oplevelser ude i naturen.

Lær at sejle kano på vandløb

På de fleste strækninger må man kun sejle med strømmen. Dette gælder dog ikke et stykke af Ribe Å. Når man sejler i kano, kræver det ikke undervisning forud for turen. Kanosejlads er derfor velegnet til alle og en meget sikker aktivitet.

Under sejladsen skal man forsøge at manøvrere uden at ramme brinkerne i åen samt undgå at støde på grund. Derudover skal sikkerheden altid være i orden. Mange af vandløbene har steder, hvor der er dybt, og der kan være en forbavsende stærk strøm. Sørg derfor altid for at have redningsveste på. Der er meget få steder, hvor kanoen skal bæres på meget korte strækninger. Det kan være ved stemmeværker, grødespærringer og enkelte stejle stryg.

Naturoplevelser på kanoturen

Når man sidder i kanoen, får man naturen helt ind på livet og ser omgivelserne i et andet perspektiv. Man kommer tæt på åens frodige planteliv, herunder åens hvidblomstrede vandranunkel og breddens gule iris.

Vandløbene er også levested for et rigt fugleliv. På vandet ser man blandt andet ofte gråand, troldand og blishøne, og langs bredden kan fiskehejren stå på lur efter fisk eller frøer. Nogle steder kan man endda være heldig og se den sky isfugl.

Der er fine bestande af både ørred og stalling i mange af vandløbene, men de er sky, så man skal bevæge sig stille og roligt for at se dem. Mange smådyr lever en del af deres liv i åen for så at klække og sværme over åen i stort tal. Det kunne være døgnfluer, slørvinger og vandnymfer.