Regler & Råd

Langs åerne er der anlagt teltpladser med toiletfaciliteter og bålpladser. Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med ejeren. Ved passage af spærringer skal opsatte anvisninger følges. Undlad at kaste affald i naturen og tag den i stedet med dig.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet. Det er forbudt at beskadige vandløbenes bund og brinker, ligesom beskadigelse af vegetationen og forstyrrelse af dyrelivet i og omkring vandløbene er forbudt. Det er også forbudt at sejle i rørskove.

Sejladsen må ikke genere andre brugere af vandløbene. Støjende og provokerende adfærd er derfor forbudt. Sejlads med sammenbundne kanoer er ligeledes forbudt, og konkurrencesejlads er heller ikke tilladt. Fiskeri må kun finde sted med gyldigt fisketegn.

Læs mere om råd og regler i pjecen om sejlads og gode råd til kanosejlads på de sønderjyske åer. Klik her!